Wereldoriënterend onderwijs

Wereldoriëntatie: het hart van het jenaplanonderwijs
Wereldoriënterend onderwijs wordt op de Dijkwerkers in samenhang aangeboden. Geen "losse"aardrijkskunde, geschiedenis en biologie maar thema's waarin al deze aspecten aan de orde komen. 
De verschillende thema's komen iedere twee jaar terug zodat ze steeds verder uitgediept kunnen worden. 
De kinderen leren hun onderwerp op verschillende manieren te presenteren, dit kan door middel een verslag, een enquete, een interview, een PowerPoint presentatie, een muurkrant  etc.

Bij het aanbieden van de thema's wordt zelfverantwoordelijk leren gestimuleerd. Na een eerste verkenning van de stof m.b.v. de leekracht wordt de kinderen gevraagd wat ze nog meer zouden willen weten over het onderwerp. In de eindfase hiervan is het de bedoeling dat kinderne hun eigen leerdoelen gaan formuleren en daarmee aan de slag gaan.
Ze verwerken dit in een eindpresentatie ( bijvoorbeeld een verslag, een muurkrant, een Power Point presentatie )

Techniek
De laatste jaren is de aandacht voor het vak techniek sterk toegenomen. Aansluitend op de werkwijze van wereldoriëntatie, werken we met opdrachtkaarten voor techniek.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de techniekkar.
Eens in de 4 weken wordt een techniekmiddag gehouden. Alle kinderen zijn dan bezig met techniekopdrachten.